how do you cite a research paper what is cause and effect writing writing a 500 word essay art history analysis paper sample persuasive essay outlines essays to kill a mockingbird

واحد کنترل کیفیت و نظارت

واحد کنترل کیفیت و نظارت

این واحد جهت کنترل کلیه محصولات تولیدی شرکت و بخصوص بتن آماده با به کار گیری کادر مجرب و فنی تحت نظارت مدیرکنترل کیفی و ماشین آلات و تجهیزات آزمایشگاهی با تکنولوژی روز در راستای کنترل کیفیت مصالح وارده و مصرفی در بتن و قطعات پیش ساخته بتنی این شرکت اقدام مینماید .
لازم به ذکر است این واحد از طرف اداره استاندارد استان هرمزگان مورد ارزیابی قرار گرفته و موظف به ارائه گزارشات در خصوص شیت های آزمایشگاهی به طور مستمر به آن اداره می باشد، بدیهی است کنترل کیفیت کلیه مصالح و محصولات تولیدی با تقاضای مشتری توسط آزمایشگاه مورد تائید و اعتماد سازمان منطقه آزاد کیش نیز کنترل میگردد.

این واحد اقدام به کنترل کلیه مصالح مصرفی در بازه زمانی سه ماه یک بار توسط معتبر ترین آزمایشگاه های کشور از جمله انسیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات راه و مسکن شهرسازی و …. نموده و همچنین آمادگی ارائه کلیه شیت های آزمایشگاهی بنا به درخواست کارفرما را دارد.

در ضمن این واحد آماده ارائه هر گونه خدمات فنی به مشاوران و کارفرمایان محترم نیز میباشد شایان ذکر است این واحد جهت ارتقای سطح فنی و علمی مهندسین و پیمانکاران مرتبط ” در طول سال با همکاری اساتید بنام و مطرح کشور به برگزاری سمینارهای علمی و دوره های آموزشی اقدام مینماید در این راستا این شـــرکت موفق به اخذ پروانه علامت و همچنین استاندارد مربوط به دیواری C10 و C20و C25 و C30 و C40استاندارد اجباری بتن در رده های مقاومتی بلوکهای گردیده است. در ضمن این شرکت عضو انجمن بتن ایران بوده و متخصصین آن همواره با آن موسسه در ارتباط بوده و در بکارگیری دانش روز علم بتن تبادل نظر مینمایند.

کنترل روزانه

کنترل روزانه تولید بتن

۱- کنترل آب مصرفی(درصد رطوبت محیط و مصالح، جذب آب مصالح)
۲- کنترل دمای مصالح در هر یک ساعت از تولید
۳- کنترل دمای آب مصرفی
۴- کنترل اسلامپ بتن در هر ۲۵ متر مکعب
۵- کنترل دمای بتن تولیدی
۶- نمونه برداری از هر ۳۰ متر مکعب بتن آماده

آزمایشگاه

کنترل مصالح قبل از ورود به کارخانه

۱- بازدید از معادن شن (ژرف) و ماسه (میناب) هر سه ماه یک بار

۲- بازدید از کارخانه سیمان و نحوه تولید هر سه ماه یک بار

۳- نمونه برداری از بارج مصالح وارده به بندرگاه و انجام آزمایش های لازم بر روی آن قبل از تخلیه مصالح در کارخانه

آزمایش‌هایی که بر روی مصالح مصرفی بتن انجام می گیرد

۱- تعیین دانه‌بندی و درصد ذرات عبوری از الک ۷۵ میکرون سنگدانه‌ها (ASTM C136 و ASTM C117) استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۷۷ و ۴۴۶
۲- تعیین وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه‌ها (ASTM C127 و ASTM C128) و استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۸۲ و ۴۹۸۰
۳- تعیین هم ارز ماسه بر اساس (ASTM D2419) استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۸۵
۴- تعیین مقاومت در برابر سایش سنگدانه‌ها توسط دستگاه لوس‌آنجلس (ASTM C131 و ASTM C535)
۵- تعیین میزان کلوخه‌های رسی و ذرات سبک سنگدانه‌ها (ASTM C142 و ASTM C123)
۶- تعیین ناخالصی‌های آلی مصالح ریزدانه (ASTM C40)
۷- تعیین ذرات پولکی و سوزنی سنگدانه‌ها (ASTM D4791)
۸- تعیین مشخصات سبکدانه‌ها (ASTM C330 و ASTM C331)
۹-آنالیز شیمیایی سیمان پرتلند بر اساس استاندارد (ASTM C114) و استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۹۲
۱۰-تعیین غلظت نرمال سیمان بر اساس استاندارد (ASTM C187) استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۸۹۵
۱۱- تعیین زمان گیرش سیمان با سوزن ویکات بر اساس استاندارد (ASTM C191) استاندارد ملی ایران به شماره ۳۹۲
۱۲-تعیین مقدار سولفات سنگدانه بر اساس استاندارد (BS 812-118) استاندارد ملی ایران به شماره ۸۶۷۲
۱۳-تعیین مقدار کلرید سنگدانه بر اساس استاندارد (ASTM C114)